ثبت درخواست همکاری

شخص حقوقی

در صورت صحت کد تاییدیه پیامکی، حساب بازاریابی شما با موفقیت ساخته خواهد شد و پس از این قادر خواهید بود از کد ملی خود به جهت شناسایی بازاریابی بیمه نامه ها استفاده نمایید.

همچنین جهت ورود به پنل کاربری خود میتوانید از کد ملی به عنوان نام کاربری استفاده نمایید

بازگشت تایید نهایی و ورود به پنل کاربری